1. Καλωσορίσατε στο World Academic Exposition!

Καλωσορίσατε στο World Academic Exposition (WAVE). Χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα (η “Ιστοσελίδα”) και τις υπηρεσίες της (μαζί με την Ιστοσελίδα, οι “Υπηρεσίες”) που παρέχονται από την Άφιξις Αστική-Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ο “Οργανισμός” ή “εμείς”), αποδέχεστε αυτούς τους νομικά δεσμευτικούς κανόνες (οι “Όροι”). Αποδέχεστε επίσης να ακολουθήσετε οποιουσδήποτε άλλους κανόνες στην Ιστοσελίδα, όπως οι Τρόποι Συμμετοχής στο συνέδριο.

Σε περίπτωση ανανέωσης των Όρων, θα σας ενημερώσουμε άμεσα, είτε ειδοποιώντας σας μέσω της Ιστοσελίδας, είτε στέλνοντας σας email. Νέες εκδόσεις των όρων δεν θα σας δεσμεύουν ποτέ αναδρομικά - θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την ακριβή ημερομηνία από την οποία θα ξεκινήσει η ισχύς τους.

2. Χρήση Υπηρεσιών

Για να συμμετέχετε στο συνέδριο θα πρέπει να συμπληρώσετε την αντίστοιχη αίτηση, παραθέτοντας ακριβή και ολοκληρωμένα στοιχεία. Μην υποδύεστε οποιονδήποτε άλλον ή μην εισάγετε στοιχεία τα οποία είναι προσβλητικά ή παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων. Αν δεν ακολουθήσετε αυτούς τους κανόνες, μπορεί να ακυρώσουμε την αίτησή σας. 

Είστε υπεύθυνοι για όλα τα στοιχεία που καταθέτετε με τις αιτήσεις σας. Αν ανακαλύψετε ότι κάποιος άλλος έχει κάνει αίτηση χρησιμοποιώντας στοιχεία σας χωρίς την άδειά σας, θα πρέπει να το αναφέρετε στο wave@afixis.org.

Για να κάνετε αίτηση, θα πρέπει να έχετε εγγραφεί σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο παρελθόν και είτε να κατέχετε την φοιτητική ιδιότητα την στιγμή της κατάθεσης της αίτησης σας, είτε να έχετε αποκτήσει ορισμένο τίτλο σπουδών. Εάν προκύψει ανάγκη, μπορεί να σας ζητήσουμε απόδειξη της ιδιότητάς σας.

3. Πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε

Μην προσπαθήσετε να παρέμβετε στον τρόπο λειτουργίας ή τις Υπηρεσίες του συνεδρίου.

Μην προσπεράσετε οποιοδήποτε μέτρο έχουμε τοποθετήσει ή ενεργοποιήσει για να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του συνεδρίου.

Μην προσπαθήσετε να προκαλέσετε ζημιά ή να αποκτήσετε πρόσβαση χωρίς άδεια σε οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα, κωδικό, ή άλλη πληροφορία, είτε ανήκει στον Οργανισμό, είτε σε τρίτο συνεργαζόμενο.

Μην προβείτε σε οποιαδήποτε πράξη που προκαλεί παράλογο φόρτο στις υποδομές μας, ή στους τρίτους προμηθευτές μας. (Διατηρούμε το δικαίωμα να αποφασίζουμε τί χαρακτηρίζεται “λογικός φόρτος”).

Μην αποσπάσετε κομμάτια ή μην προβείτε σε αποσυμπίληση (reverse engineering) καμίας πτυχής του WAVE ή του Οργανισμού σε προσπάθεια να αποκτήσετε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, σε υποκείμενες ιδέες ή σε αλγορίθμους.

4. Πράγματα που δεν κάνουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι γι’ αυτά

Το WAVE και ο Οργανισμός δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες μας. Δεν αναμειγνυόμαστε σε διαμάχες μεταξύ των συμμετεχόντων, ή μεταξύ συμμετεχόντων και τρίτων που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες μας. Δεν επιβλέπουμε ούτε αναμειγνυόμαστε στην επίδοση των συμμετεχόντων ή στη συνέπεια τους στην συμπλήρωση αιτήσεων και δεν επιδοκιμάζουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο οι χρήστες καταθέτουν στην Ιστοσελίδα. Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, απαλλάσετε τον Οργανισμό από οποιαδήποτε διεκδίκηση για ζημιές ή απαιτήσεις οποιουδήποτε είδους - γνωστές ή άγνωστες, ύποπτες ή ανύποπτες, γνωστοποιημένες ή μη - που προκύπτουν με οποιοδήποτε τρόπο από την χρήση των Υπηρεσιών. Η πρόσβαση σας στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει σε οποιοδήποτε από τα μέρη.

5. Αντίτιμο Συμμετοχής

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα είναι δωρεάν. Εάν καταθέσετε αίτηση για την συμμετοχή στις Υπηρεσίες, δεσμεύεστε να καταθέσετε το αντίτιμο συμμετοχής, εφόσον η αίτησή σας γίνει αποδεκτή και η συγκεκριμένη Υπηρεσία προϋποθέτει την καταβολή αντιτίμου.

Εφόσον δεν καταθέσετε το αντίτιμο εγκαίρως, το WAVE δικαιούται να αποδώσει την δυνατότητα συμμετοχής που είχε κρατηθεί για εσάς σε τρίτο πρόσωπο, μετά από ενημέρωση σας.

Εάν το αντίτιμο συμμετοχής αλλάξει ποτέ, θα το ανακοινώσουμε στην Ιστοσελίδα μας. Για την καταβολή του αντιτίμου χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τραπεζικών ιδρυμάτων ή άλλων παρόχων πληρωμών, όπως το Paypal. Κάθε τραπεζικό ίδρυμα και πάροχος πληρωμών αποτελεί διαφορεριτικό νομικό πρόσωπο και ο Οργανισμός δεν είναι υπεύθυνος για την απόδοσή τους.

6. Η Πνευματική Ιδιοκτησία Σας

Το περιεχόμενο και τα στοιχεία που καταθέτε στην Ιστοσελίδα μας (το “Περιεχόμενο”) δεν ανήκει στον Οργανισμό μας. Όμως χρειαζόμαστε συγκεκριμένες άδειες από εσάς για να μπορέσουμε να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας. Όταν καταθέτετε Περιεχόμενο, αποδέχεστε τους εξής Όρους:

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Περιεχόμενο που καταθέτετε. Μας παρέχετε, σε εμάς και σε άλλους που δρουν εκπροσωπώντας μας, την παγκόσμια, μη-αποκλειστική, διαρκή, ανέκκλητη, χωρίς καταβολή δικαιωμάτων, με δυνατότητα υπο-αδειοδότησης, μεταβιβάσιμη άδεια να χρησιμοποιούμε, ασκούμε, εμπορευματοποιούμε, και να εκμεταλλευόμαστε τα πνευματικά δικαιώματα, δημοσιότητα, εμπορικά σήματα και δικαιώματα βάσεων δεδομένων με σεβασμό προς το Περιεχόμενό σας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Περιεχόμενο, να κάνουμε αλλαγές, να το επεξεργαστούμε ή να το μεταφράσουμε. Μας παρέχετε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε, τροποποιούμε, επαναδομούμε, χρησιμοποιούμε αποσπάσματα, διαγράφουμε ή μεταφράζουμε οτιδήποτε από το Περιεχόμενο σας.

Δεν θα καταθέσετε Περιεχόμενο του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα δεν σας ανήκουν (εκτός αν έχετε σχετική άδεια). Το Περιεχόμενο σας δεν θα περιέχει υλικό τα πνευματικά δικαιώματα του οποίου ανήκουν σε τρίτο, ή υλικό που υπάγεται σε ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτου, εκτός αν έχετε άδεια από τον νόμιμο ιδιοκτήτη του υλικού, ή αν κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο είστε νομικά ικανός να δημοσιεύσετε αυτό το υλικό (και να παρέχετε στον Οργανισμό τις άδειες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο).

Οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής ποσού για πνευματικά δικαιώματα πάνω στο Περιεχόμενο σας είναι δική σας ευθύνη. Θα καταβάλετε οποιοδήποτε ποσό στο οποίο έχει δικαίωμα τρίτος με βάση το Περιεχόμενό σας ή με βάση την δημοσιοποίηση του Περιεχομένου σας από τον Οργανισμό.

Υπόσχεστε ότι εάν χρησιμοποιήσουμε το Περιεχόμενο σας, δεν παραβιάζουμε τα πνευματικά ή άλλα δικαιώματα κανενός. Εάν ο Οργανισμός ή οι χρήστες του χρησιμοποιήσουν το Περιεχόμενο που έχετε καταθέσει με τους τρόπους που έχουν προαναφερθεί στους Όρους που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα, υπόσχεστε ότι η χρήση αυτή δεν παραβιάζει τα δικαιώματα κανενός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτά) και δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων, δικαιωμάτων δημοσιότητας, πνευματικών δικαιωμάτων, ενοχικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων που πηγάζουν από την ιδιοκτησία.

Είστε υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο που δημοσιεύετε. Όλες οι πληροφορίες που κατατείθονται στην Ιστοσελίδα ή που μεταβιβάζονται ιδιωτικά είναι αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο το Περιεχόμενο προήλθε αρχικά.

Δεν ευθυνόμαστε για λάθη στο Περιεχόμενό σας. Ο Οργανισμός δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις στο Περιεχόμενό σας.

7. Η Πνευματική Ιδιοκτησία του Οργανισμού

Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού προστατεύονται νομικά με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων και πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, πατεντών, εμπορικών μυστικών, και άλλων δικαιωμάτων και νόμων. Αποδέχεστε να σέβεστε κάθε ένδειξη πνευματικών δικαιωμάτων και νομικών ζητημάτων, πληροφοριών και περιορισμών που συμπεριλαμβάνονται σε οποιοδήποτε κομμάτι του Περιεχομένου που σας πάρεχει πρόσβαση η Ιστοσελίδα. Αποδέχεστε επίσης να μην αλλάξετε, μεταφράσετε, ή με οποιοδήποτε τρόπο δημιουργήσετε παράγωγο Περιεχόμενο των Υπηρεσιών.

Ο Οργανισμός σας παρέχει την άδεια να αναπαράγετε Περιεχόμενο που αφορά τις Υπηρεσίες για προσωπική χρήση. Η άδεια επεκτείνεται τόσο στο Περιεχόμενο του Οργανισμού όσο και στο Περιεχόμενο που έχει κατατεθεί από τους χρήστες της Ιστοσελίδας. (Η άδεια αυτή είναι παγκόσμια, μη-αποκλειστική, μη υποκείμενη σε δυνατότητα υποαδειοδότησης, και μη μεταβιβάσιμη). Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε, αναπαράξετε, τροποποιήσετε, διαμοιράσετε, ή να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε κομμάτι αυτού του Περιεχομένου για εμπορικό σκοπό, χρειάζεστε την προηγούμενη άδεια του Οργανισμού ή του αντίστοιχου κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Ως “εμπορικός σκοπός” ορίζεται η πρόθεση να χρησιμοποιήσετε, πωλήσετε, παρέχετε άδεια, μισθώσετε, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμεταλλευτείτε το Περιεχόμενο για εμπορική χρήση, με οποιοδήποτε τρόπο.

8. Τα Δικαιώματά Μας

Ο Οργανισμός διατηρεί τα εξής δικαιώματα:

Μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή ευθύνη.

Έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε και να αποφασίζουμε ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα. Μπορούμε να ακυρώσουμε αιτήσεις ή να αρνηθούμε να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας. (Ειδικά εάν κάνετε κατάχρηση.) Μπορούμε να αλλάξουμε τα κριτήρια συμμετοχής σε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν αυτά απαγορεύονται δια νόμου στην περιοχή στην οποία διαμένετε, τότε ανακαλούμε το δικαίωμα σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας σε εκείνην την δικαιοδοσία.

Έχουμε το δικαίωμα να απορρίψουμε, ακυρώσουμε, διακόψουμε, αποσύρουμε ή αναστείλλουμε οποιαδήποτε αίτηση ή Υπηρεσία σε οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε λόγο.

Ο Οργανισμός δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων πράξεων.