WAVE Paper
WAVE Logo

Ξεκίνα την πορεία σου ως Ερευνητής στο WAVE

Στο World Academic Expo, σου δίνεται η δυνατότητα να κάνεις τα πρώτα σου βήματα ως Ερευνητής.

Μπορείς να εξερευνήσεις οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο θέλεις, είτε προετοιμάζοντας μία νέα εργασία, είτε παρουσίαζοντας μία παλαιότερη εργασία σου, την οποία επιθυμείς να βελτιώσεις.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του WAVE είναι η εκπαιδευτική του μέθοδος: αποφασίζοντας να συμμετάσχεις στο συνέδριο, θα λάβεις υλικό που θα σε καθοδηγήσει στο να αναπτύξεις τις αναλυτικές και επικοινωνιακές σου ικανότητες, και εν τέλει στο να εκπονήσεις υψηλής ποιότητας έρευνα η οποία θα συνεισφέρει στην επέκταση της ανθρώπινης γνώσης.

Παρακάτω θα βρεις την διαδικασία συμμετοχής στο WAVE και τις οδηγίες για να καταθέσεις την εργασία σου και να αποκτήσεις την ευκαιρία να παραβρεθείς στο συνέδριο, στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2017, στην Θεσσαλονίκη.

 

Στάδιο 1ο: Περίληψη

Για να συμμετέχετε στο συνέδριο με την εργασία σας, θα πρέπει να καταθέσετε πρώτα τον τίτλο και μία περίληψη (abstract) της εργασίας σας, συνοδευόμενη από την αίτηση συμμετοχής.

Η περίληψη θα πρέπει να είναι σε αρχείο Word (είτε .doc είτε .docx) και να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις. Σε αυτήν θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα βασικά κομμάτια της εργασίας σας: το ζήτημα που πραγματεύεστε, την μέθοδο που ακολουθήσατε και τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξετε.

Συγκεκριμένα, η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Το ζήτημα που πραγματεύται η εργασία
 2. Τα ερωτήματα που έθεσε ο μελετητής προς έρευνα
 3. Την μέθοδο έρευνας που ακολούθησε ο μελετητής
 4. Το συμπέρασμα στο οποίο φτάνει ο μελετητής
 5. Μαζί με την περίληψη, οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν μέχρι και 10 λέξεις κλειδιά για τον προσδιορισμό της εργασίας.

 

Η αίτηση συμμετοχής και η περίληψη (abstract) της εργασίας είναι απαραίτητο να κατατεθούν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2017. Μεταγενέστερη κατάθεση εκπρόθεσμων περιλήψεων δεν θα γίνει δεκτή.

Εφόσον η αίτηση σας κατατεθεί εγκαίρως και, ύστερα από αξιολόγηση, γίνει αποδεκτή, θα προσκληθείτε να παρουσιάσετε την εργασία σας στο συνέδριο, ενώ παράλληλα θα κληθείτε να καταθέσετε και το αντίτιμο συμμετοχής για να εξασφαλίσετε την θέση σας.

 

Στάδιο 2ο: Ανακοίνωση

Μετά την κατάθεση της αρχικής αίτησης με την περίληψη της εργασίας και το βιογραφικό σας, ακολουθεί η αξιολόγηση.

Εφόσον αυτή γίνει δεκτή, θα κληθείτε να καταθέσετε το βασικό έγγραφο της εργασίας σας, την Ανακοίνωση, στον Υπεύθυνο Εργασιών μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου 2017.

Η Ανακοίνωση είναι η τετρασέλιδη (4) σύνοψη της συνολικής εργασίας με βάση την οποία ο συμμετέχων θα προετοιμάσει την παρουσίαση ή την αφίσα της εργασίας του. Ουσιαστικά πρόκειται για τα βασικά κομμάτια της συνολικής εργασίας τα οποία επιθυμείτε να παρουσιάσετε στον περιορισμένο χρόνο της ομιλίας που θα σας δοθεί (10 λεπτά) ή στην περιορισμένη επιφάνεια της αφίσας που θα δημιουργήσετε.

Η έκταση των ανακοινώσεων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 4 σελίδες (αναλυτικά σχήματα ή απαραίτητα δεδομένα μπορούν να παρουσιαστούν σε παράρτημα).

Η Ανακοίνωση, όπως και η Πλήρης Εργασία, πρέπει να ακολουθούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών που αναφέρονται παρακάτω.

 

Στάδιο 3ο: Παρουσίαση

Κάθε συμμετέχων (ατομικά ή ως ομάδα) θα διαθέτει 10 λεπτά για να παρουσιάσει το έργο του.  Στη συνέχεια θα δεχθεί ερωτήσεις από το κοινό για άλλα 3 λεπτά.

Απαραίτητη για την παρουσίαση είναι η προετοιμασία διαφανειών σε Powerpoint, το οποίο πρέπει να καταθέσετε στον Υπεύθυνο Εργασιών μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2017.

Οι χρήστες Keynote ή άλλου λογισμικού θα πρέπει να εξάγουν την παρουσίαση σε αρχείο Powerpoint. Δεν υπάρχει όριο στις διαφάνειες που θα επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε, αρκεί ο αριθμός τους να βρίσκετε σε αρμονία με τον χρόνο που θα σας παραχωρηθεί για να διεξάγετε την παρουσίαση, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ανάλυση της εργασίας. Ασφαλώς, θα πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία μεταξύ των διαφανειών, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές του συνεδρίου (βλ. Ενότητα. Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών).

Προαιρετικό Στάδιο: Πλήρης Εργασία

Εφόσον το επιθυμείς, μπορείς να καταθέσεις το πλήρες κείμενο της εργασίας σου παράλληλα με την τελική παρουσίαση ή την αφίσα σου. Λαμβάνοντας την Πλήρη Εργασία σου, θα την αναρτήσουμε μαζί με την Περίληψη, την Ανακοίνωση και την Παρουσίαση ή Αφίσα σου στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του συνεδρίου, ώστε να είναι διαθέσιμη προς ανάγνωση στο κοινό, και με αυτόν τον τρόπο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το έργο σου, το οποίο θα μπορείς να επικοινωνήσεις ελεύθερα στο διαδίκτυο ή μέσω email.

Αν και η συμμετοχή σου στο WAVE δεν επηρεάζεται από το αν καταθέσεις το πλήρες κείμενο της εργασίας σου, ωστόσο στο συνιστούμε, καθώς έτσι αυξάνεται η επιτυχία σου στο να διαδώσεις το έργο σου.

Μπορείς να καταθέσεις την Πλήρη Εργασία σου μέχρι και τις 26 Νοεμβρίου 2017.

Τεχνικές Προδιαγραφές Εγγράφων

Το WAVE συγκεντρώνει και αναρτά στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του τα πρακτικά κάθε συνεδρίου και τις εργασίες των συμμετεχόντων, ώστε να είναι διαθέσιμες προς ανάγνωση για το ευρύτερο κοινό, αλλά και για τους συνεργαζόμενους φορείς και ιδρύματα.

Για να πετύχουμε ένα αρμονικό αποτέλεσμα, είναι συμαντικό ως συμμετέχων να ακολουθήσεις πιστά τις Επίσημες Τεχνικές Προδιαγραφές του Άφιξις για την προετοιμασία Εργασιών, τις οποίες παραθέτουμε παρακάτω:

 

1. Κείμενα

Στο WAVE θα έχεις την δυνατότητα να καταθέσεις τριών ειδών κείμενα: την Περίληψη, την Ανακοίνωση και την Πλήρη Εργασία σου. Τα κείμενα αυτά πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

 

(α) Γραμματοσειρά: Arial

(β) Μέγεθος Γραμματοσειράς:

 • Για το βασικό κείμενο: 12
 • Για τις υποσημειώσεις: 9
 • Για την μεγαλύτερη επικεφαλίδα: 18
 • Για την μεσαία επικεφαλίδα: 16
 • Για την μικρότερη επικεφαλίδα: 14

 

(γ) Διάστημα

 • Μεταξύ Σειρών εντός της παραγράφου: 1.5
 • Μεταξύ Παραγράφων: 1 σειρά κενή

 

(δ) Περιθώρια:

 • Πάνω: 2.54 cm
 • Κάτω: 2.54 cm
 • Δεξιά: 2.2 cm
 • Αριστερά: 2.2 cm
 • Βιβλιοδεσίας: 0 cm
 • Κεφαλίδα: 0 cm
 • Υποσέλιδο: 0 cm

 

(ε) Μέγεθος Χαρτιού:

 • Πλάτος: 17 cm
 • Ύψος: 24 cm

 

(στ) Κατακόρυφη στοίχιση: Επάνω

(ζ) Μέγιστος Αριθμός Σελίδων Α4:

 • Μία (1) για την Περίληψη (η οποία πρέπει να είναι μεταξύ 250-300 λέξεων)
 • Τέσσερις (4) για την Ανακοίνωση (Δεν περιλαμβάνονται τα Παραρτήματα με σχήματα ή πίνακες)
 • Απεριόριστες για την Πλήρης Εργασία (ωστόσο, συνιστούμε στους συμμετέχοντες να παραμένουν ακριβείς και να μην εκμεταλλεύονται την μη ύπαρξη ορίου)

 

(η) Σημαντικές Πληροφορίες (που συμπεριλαμβάνουμε και στα τρία είδη κειμένων)*:

 • Τίτλος Εργασίας
 • Ονόματα Συγγραφέων
 • Ονόματα Εισηγητών (τα άτομα που έχουν εγγραφεί για να παρουσιάσουν την εργασία στο συνέδριο)
 • Τύπος Εργασίας
  • Βιβλιογραφική Μελέτη (όπου η εργασία βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία)
  • Εμπειρική Μελέτη (όπου η εργασία βασίζεται και σε πρωτότυπη έρευνα των συγγραφέων, καθώς και σε ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία)
  • Ανασκόπηση ή Περιγραφή Πειράματος/Κατασκευής/Project (όπου ο σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί ένα πείραμα ή μία κατασκευή ή ένα project, ο τρόπος διεξαγωγής του και τα συμπεράσματα που άντλησαν οι συγγραφείς)
 • Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή (αν υπάρχει)
 • Λέξεις-κλειδιά (μέχρι 10)
 • Διευθύνσεις e-mail συγγραφέων, εισηγητών και καθηγητών

 

(*) Στην περίπτωση της Ανακοίνωσης και της Πλήρους Εργασίας, οι Σημαντικές Πληροφορίες θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ξεχωριστή σελίδα (εξώφυλλο), η οποία δεν θα προσμετράται στο μέγιστο αριθμό σελίδων της Ανακοίνωσης.

Στην περίπτωση της Περίληψης, θα πρέπει να τοποθετηθούν στην ίδια σελίδα με το κείμενο.

 

(θ) Παράγραφοι

 • Η πρώτη σειρά κάθε παραγράφου πρέπει να έχει εσοχή 1.27 cm (0.5’).
 • Οι υποσημειώσεις προσμετρούνται στον διαθέσιμο χώρο. Προτείνουμε την χρήση τους με φειδώ και φροντίζουμε ώστε να διαχωρίσουμε ποιες πληροφορίες είναι σημαντικές, ώστε να ενσωματωθούν στο κυρίως κείμενο, και ποιες δευτερεύουσες, ώστε να προστεθούν στις υποσημειώσεις.
 • Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η χρήση κουκίδων, επιλέγουμε μορφοποίηση απλής κουκίδας.
 • Επιτρέπεται επίσης η χρήση χαρακτήρων Bold, εφόσον κρίνουμε ότι είναι σκόπιμο να δώσουμε έμφαση σε κάποια λέξη ή φράση.
  • Και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις, προτείνουμε την χρησιμοποίηση αυτών των ιδιαίτερων χαρακτήρων με φειδώ και σύνεση.

 

(ι) Σχήματα και γραφήματα

 • Τα σχήματα ή γραφήματα πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο και να ενσωματώνονται όσο το δυνατό πλησιέστερα στο σημείο που γίνεται η αναφορά τους.
 • Όλα τα σχήματα πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο και σε οριζόντια διάταξη σε σχέση με το κείμενο. Δεν πρέπει να ξεπερνούν το πλάτος του σώματος του κειμένου.
 • Κάθε σχήμα θα πρέπει να έχει τίτλο στο κέντρο και θα πρέπει να χωρίζεται με μια κενή γραμμή από το σώμα του κειμένου (πάνω και κάτω).
 • Σχετικά με την ποιότητα των σχημάτων, συστήνεται αυτή να είναι υψηλή, ώστε να διασφαλίζεται η άρτια απεικόνισή τους. Προτιμούμε μορφοποίηση jpg ή gif, που εξυπηρετεί τη χρήση του αρχείου της εργασίας ή μέρους αυτής στο Διαδίκτυο.
 • Τα σχήματα που δημιουργούνται με το σχεδιαστικό εργαλείο του Word πρέπει να είναι ομαδοποιημένα.

 

(ια) Πίνακες

 • Οι πίνακες θα πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο και να ενσωματώνονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά τους.
 • Η μορφοποίηση κάθε πίνακα πρέπει να είναι όμοια με τις υπόλοιπες.
 • Κάθε πίνακας πρέπει να έχει τίτλο, ο οποίος τοποθετείται στο κέντρο και θα πρέπει να χωρίζεται με μια κενή γραμμή από το σώμα του κειμένου (πάνω και κάτω).

 

(ιβ) Ευχαριστίες και Αφιερώσεις

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να απευθύνουμε ευχαριστίες ή αφιέρωση στην εργασίας σε πρόσωπα που συνεισέφεραν στη συγγραφή της ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, προτείνουμε αυτές να αναφερθούν στην πρώτη σελίδα (εξώφυλλο), μαζί με τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, ή στην πρώτη υποσημείωση.

 

(ιγ) Βιβλιογραφία

 • Οι Αναφορές πρέπει να γίνονται στο κείμενο ονομαστικά και όχι με αριθμό.
 • Το βιβλιογραφικό σύστημα που ακολουθούμε στο WAVE είναι αυτό του American Psychological Association (APA).
 • Κάθε αναφορά στο κύριο μέρος του κειμένου πρέπει να ξεκινά με το επώνυμο του συγγραφέα (ή των συγγραφέων) και τη χρονιά της δημοσίευσης, για παράδειγμα (Tobias, 1990˙ Kolb, 1984˙).
 • Αν ένα άρθρο σχετίζεται με παραπάνω από τρεις συγγραφείς, τότε μόνο το όνομα του πρώτου συγγραφέα αναφέρεται και ακολουθείται από τη συντομογραφία et al. (για ξενόγλωσσες αναφορές) ή κ.ά. (για ελληνικές εργασίες).
 • Αν για κάποιο λόγο λείπει η ημερομηνία δημοσίευσης, τότε η συντομογραφία w.d. (without date) χρησιμοποιείται για τις ξενόγλωσσες αναφορές και η συντομογραφία χ.η. για τις ελληνικές. Για παράδειγμα, Seridou A. (w.d.).
 • Η ακρίβεια των πηγών είναι ευθύνη του συγγραφέα. Αν αντιγράφουμε αναφορές από άλλη πηγή, πρέπει να γίνει έλεγχος των αρχικών πηγών για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της καταλληλότητας του περιεχομένου.
 • Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στην ιστοσελίδα του American Psychology Association.

 

 

2. Διαφάνειες PowerPoint

Εάν κληθείς να παρουσιάσεις μπροστά σε κοινό την εργασία σου παραδίδοντας μία σχετική ομιλία, οφείλεις να ετοιμάσεις μία σειρά διαφανειών PowerPoint, οι οποίες θα πρέπει να τηρούν τις εξής προδιαγραφές:

 

(α) Χρόνος Παρουσίασης: 10 λεπτά

(β) Γραμματοσειρά: Arial

(γ) Μέγεθος Γραμματοσειράς:

 • Για το βασικό κείμενο: 26
 • Για την επικεφαλίδα της διαφάνειας: 42

(δ) Αριθμός Διαφανειών: Απεριόριστος (δεν πρέπει όμως να ξεπεραστεί ο χρόνος παρουσίασης)

(ε) Πρώτη Διαφάνεια: Εξώφυλλο, το οποίο περιλαμβάνει:

 • Τίτλος Εργασίας
 • Ονόματα Συγγραφέων
 • Ονόματα Εισηγητών (τα άτομα που έχουν εγγραφεί για να παρουσιάσουν την εργασία στο συνέδριο)
 • Τύπος Εργασίας
  • Βιβλιογραφική Μελέτη (όπου η εργασία βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία)
  • Εμπειρική Μελέτη (όπου η εργασία βασίζεται και σε πρωτότυπη έρευνα των συγγραφέων, καθώς και σε ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία)
  • Ανασκόπηση ή Περιγραφή Πειράματος/Κατασκευής/Project (όπου ο σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί ένα πείραμα ή μία κατασκευή ή ένα project, ο τρόπος διεξαγωγής του και τα συμπεράσματα που άντλησαν οι συγγραφείς)
 • Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή (αν υπάρχει)
 • Διευθύνσεις e-mail συγγραφέων, εισηγητών και καθηγητών