Τίτλος: WAVE 2017 Call for Papers/Παρουσίαση Εργασίας

Τα πεδία με αστερίσκο (*) πρέπει να συμπληρωθούν πριν αποστείλετε την αίτηση.

Personal Information/Προσωπικά Στοιχεία

Name/Όνομα *
Surname/Επίθετο *
Email *

Contact Information/Στοιχεία Επικοινωνίας

Address/Διεύθυνση
City of Residence/Πόλη Διαμονής
Postal Code/Ταχυδρομικός Κώδικας
Country/Χώρα
Cell Number/Κινητό Τηλέφωνο *

Scientific Identity/Επιστημονική Ιδιότητα

What is your level of studies?/Σε ποιο επίπεδο σπουδών βρίσκεστε; * Undergraduate Student/Προπτυχιακός Φοιτητής
First Degree Graduate/Πτυχιούχος
Postgraduate Student/Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Master’s Degree Holder/Κάτοχος Μεταπτυχιακού
PhD Student/Διδακτορικός Φοιτητής
Where do you/did you study?/Σε ποιο πανεπιστήμιο σπουδάζετε τώρα ή πραγματοποιήσατε το τελευταίο πτυχίο σας; *
What is your field of studies?/Ποιο είναι το αντικείμενο σπουδών σας; *
Your CV/Το Βιογραφικό σου (CV) *

Paper Information/Στοιχεία Εργασίας

Paper Title/Τίτλος Εργασίας
Which scientific fields are relevant to your paper? / Σε ποια/ποιες επιστήμη/επιστήμες υπάγεται η εργασία σας; * Architecture/Αρχιτεκτονική
Geology/Γεωλογία
Agriculture/Γεωπονία
Journalism/Δημοσιογραφία
Health Sciences (Medicine, Biology)/Επιστήμες Υγείας (Ιατρική, Βιολογία)
Computer Science/Επιστήμη Υπολογιστών
Theology/Θεολογία
History/Ιστορία
Fine Arts/Καλές Τέχνες
Mathematics/Μαθηματικά
Engineering/Μηχανική (εδώ περιλαμβάνονται τα Πολυτεχνεία)
Law/Νομική
Finance & Economics/Οικονομικά
Pedagogics & Education/Παιδαγωγική
Politics/Πολιτική
Linguistics/Φιλολογία
Philosophy/Φιλοσοφία
Physics/Φυσική
Chemistry/Χημεία
Psychology/Ψυχολογία
Αbstract (300 words)/Περίληψη (μέχρι 300 λέξεις)

Team Information/Πληροφορίες Ομάδας

First & Last Name of 2nd Participant/Όνομα & Επώνυμο 2ου Συμμετέχοντα
Email of 2nd Participant/Email 2ου Συμμετέχοντα
2nd Participant\’s CV/Βιογραφικό 2ου Συμμετέχοντα
First & Last Name of 3rd Participant/Όνομα & Επώνυμο 3ου Συμμετέχοντα
Email of 3rd Participant/Email 3ου Συμμετέχοντα
3rd Participant\’s CV/Βιογραφικό 3ου Συμμετέχοντα
First & Last Name of 4th Participant/Όνομα & Επώνυμο 4ου Συμμετέχοντα
Email of 4th Participant/Email 4ου Συμμετέχοντα
4th Participant\’s CV/Βιογραφικό 4ου Συμμετέχοντα
First & Last Name of 5th Participant/Όνομα & Επώνυμο 5ου Συμμετέχοντα
Email of 5th Participant/Email 5ου Συμμετέχοντα
5th Participant\’s CV/Βιογραφικό 5ου Συμμετέχοντα

Όροι Συμμετοχής

Have you read the Terms and Conditions?/Έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης του συνεδρίου; * I have read and agree with the Terms and Conditions of the conference/Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης του συνεδρίου.